Dobrodošli

Fondacija „Centar za mlade talente“ pruža Vam mogućnost sticanja širokog znanja iz oblasti programiranja i matematike i predstavlja svojevrsnu pripremu za sve buduće studente elektrotehnike, informatike i matematike za brže i lakše usvajanje gradiva na fakultetu.

Pohađanje kurseva u okviru Centra je u potpunosti besplatno.

VAŽNO!!! Pre registracije, obavezno pročitajte sledeće obaveštenje!

Vesti